Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego TurystykaNews.pl

Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu:

Użytkownik to osoba korzystająca z portalu TurystykaNews.pl
Ogłoszeniodawca to osoba zamieszczająca ogłoszenie w TurystykaNews.pl
Administrator to osoba zarządzająca serwisem TurystykaNews.pl

Postanowienia ogólne

-Portal TurystykaNews.pl jest platformą internetową łączącą ogłoszeniodawcę z użytkownikiem.

- Za treść ogłoszeń publikowanych w serwisie TurystykaNews.pl odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.

- Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane w serwisie przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym oraz za skutki realizacji usług oferowanych w ogłoszeniach zamieszczonych w serwisie.

- W razie uszkodzenia portalu TurystykaNews.pl redakcja nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu.

-Dane ogłoszeniodawcy pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do czynności mających na celu wykonanie usługi oferowanej w ogłoszeniu. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to regulamin jest zabronione.

-Użytkownicy oraz ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.

- TurystykaNews.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez powiadomienia.

Zamieszczanie ogłoszeń

- Zamieszczanie ogłoszeń w serwisieTurystykaNews.pl jest bezpłatne.

-Zamieszczane ogłoszenie musi dotyczyć danej kategorii.

- Ogłoszenie powinno być poprawne gramatycznie i ortograficznie.

-Ogłoszeniodawcą może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca prawo do wynajmu kwater lub posiadająca stosowne upoważnienia.

- Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym.

-Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.

- Administrator ma prawo do edycji ogłoszenia, jeśli to zawiera błędy.

-Dodając ogłoszenie ogłoszeniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem portalu

Zamieszczanie opinii

-Redakcja portalu TurystykaNews.pl umożliwia swoim użytkownikom umieszczanie opinii dotyczących ofert publikowanych w serwisie.

- TurystykaNews.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników serwisu treści opinii dotyczących publikowanych w nim ofert.

- Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników serwisu opinii do ofert zamieszczonych w serwisie TurystykaNews.pl o treści:

-nie mającej bezpośredniego lub merytorycznego związku z ogłoszeniem, którego dotyczy opinia,

-obraźliwej, lekceważącej, stanowiącej przekaz reklamowy, innych treści mających negatywny wpływ na techniczne funkcjonowanie serwisu.

-Redakcja portalu TurystykaNews.pl zastrzega sobie prawo do usuwania opinii, , a także treści zawierające uwagi skierowane do Redakcji serwisu.

-Dodając opinię użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu TurystykaNews.pl

RSSKomentarze (0)

Trackback URL