Polityka prywatności

Informujemy, że portal TurystykaNews.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich użytkowników.

Dane osobowe uzyskane przez portal TurystykaNews.pll za pomocą formularzy rejestracyjnych są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póĽn. zm.). Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, przechowywaną w sposób zapewniający ich właściwą ochronę.

Powierzone nam dane, udostępniane i przetwarzane są w celach, w jakich zostały nam przekazane.

Dane publikowane w sposób jawny na stronach TurystykaNews.pl nie są objęte polityką prywatności, przypadek ten dotyczy danych samodzielnie publikowanych na stronach naszych serwisów.

Zgromadzone przez nas dane pod żadnym pozorem nie zostaną udostępnione innym firmom lub osobom z zewnątrz, chyba że obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiazującego prawa.

RSSKomentarze (0)

Trackback URL

Zostaw odpowiedź
Jeśli chcesz pokazać zdjęcie z Twojego komentarza, kliknij Gravatar.

Preview: