Paszporty z odciskami palców

Po 29 czerwca 2009 roku paszporty będą zawierać nie tylko skan zdjęcia twarzy, ale także zapis odcisków palców – przypomina MSWiA. Resort zapewnia, że czas oczekiwania na wydanie nowych dokumentów oraz opłaty nie ulegną zmianie.

Od 22 czerwca w kraju, a nie później niż od 29 czerwca poza granicami, każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu będzie zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców. Ma to polegać na przyłożeniu palców do elektronicznego czytnika – dane zostaną zakodowane, co oznacza, że nie będą w paszporcie bezpośrednio widoczne.

„Nie ma zagrożenia płynności wydawania paszportów oraz nie będzie żadnej przerwy w przyjmowaniu wniosków o paszport i wydawaniu paszportów ani w tej chwili, ani w terminach późniejszych” – zapewnia MSWiA.

Paszporty biometryczne mają ograniczyć przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów oraz zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów podróży.

Za paszport ważny 10 lat zapłacimy – 140 zł; dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł; dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł; za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 zł; za paszport tymczasowy wydawany pozostałym osobom – 45 zł.

50 proc. ulga będzie przysługiwała – jak dotąd – m.in. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu.

Z opłaty będą zwolnione m.in. osoby, które ukończyły 70 lat, osoby, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej, żołnierze wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009 r. – bez względu na ich rodzaj – zachowają ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017 r.

Dodatkowo przy okazji wprowadzenia do paszportów zapisu odcisków palców w konsulatach RP ma być zainstalowany teleinformatyczny system obsługi spraw paszportowych, który skróci czas oczekiwania na paszport przez osoby wnioskujące o jego wydanie poza granicami kraju.

Obowiązek umieszczenia w paszportach danych biometrycznych wynika z regulacji Unii Europejskiej z grudnia 2004 roku.
źródło wp.pl


Inne wpisy z danej kategorii: Ciekawostki

RSSKomentarze (0)

Trackback URL