Ostrzeżenie dla podóżujących na Ukrainę

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań grypopodobnych na Ukrainie, zaleca się osobom udającym się na Ukrainę rozważenie przełożenia podróży na późniejszy okres.


Ponadto należy stosować się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych
przekazywanych w punktach przekraczania granicy oraz do zaleceń
miejscowej służby zdrowia.

Należy też przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

    * unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy
grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel,
brak apetytu, katar, ból gardła),
    * w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych – pozostać w domu,
    * podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką,
    * myć często ręce wodą z mydłem,
    * unikać dotykania oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych zaleca się skontaktowanie się z lekarzem.

źrodło: turystyka.wp.pl


Inne wpisy z danej kategorii: Aktualności

RSSKomentarze (0)

Trackback URL