Najcenniejszy obszar na Śląsku wymaga modernizacji

Rezerwat Łężczok w okolicy Raciborza – największy i najcenniejszy obszar chroniony w woj. śląskim – wymaga modernizacji. Aby ocalić jego wartości przyrodnicze i uchronić przed podtopieniami okoliczne domy, specjaliści umocnią groble wokół stawów rezerwatu.
Położony na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich” Łężczok stanowi aż 64 proc. całkowitej powierzchni wszystkich rezerwatów woj. śląskiego. Jest to również jeden z pierwszych na Śląsku obszarów wpisanych do sieci Natura 2000.

Łężczok jest jednym z najcenniejszych miejsc w Polsce pod względem ornitologicznym. Bytuje tu ponad 50 proc. gatunków ptaków żyjących w Polsce – ponad 190 gatunków, z czego 115 to gatunki lęgowe. Reszta wykorzystuje te tereny jako miejsce zdobywania pokarmu oraz odpoczynku podczas wędrówek.

Przez lata groble otaczające stawy Łężczoka stały się bardzo słabe, co grozi utratą bezcennych walorów przyrodniczych. Dodatkowo zły stan techniczny wałów oraz obiektów hydrotechnicznych zagraża bezpieczeństwu mieszkańców okolicznych terenów.

Plan modernizacji przygotowali inżynierowie z firmy Sweco Hydroprojekt Kraków. Głównym zadaniem jest jest powiększenie i uszczelnienie wałów ziemnych (łącznie 350 m), chroniących przed zalaniem okoliczne tereny. Zostaną one podwyższone do wysokości jednego metra powyżej lustra piętrzenia wody oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem przez zwierzęta i rozmywaniem.

Specjaliści wykorzystają materiał uzyskany podczas odmulenia dna stawów i odtworzenia rowów dennych. Jego nadmiar zostanie wykorzystany do budowy 12 wysp o różnej wielkości, które mają wpłynąć na poprawę warunków gniazdowania ptaków, a także zredukować wielkość fal.

Projekt zakłada również wymianę wszystkich budowli i urządzeń hydrotechnicznych, w tym mnichów wpustowych i zrzutowych służących do regulowania przepływu wody w stawach. Na poprawę walorów turystycznych rezerwatu dodatkowo ma wpłynąć budowa wieży widokowej, która została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

„Przygotowany przez nas projekt jest przykładem tego, że nowoczesne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia zagrożonych obszarów mogą w pełni harmonizować z aspektami ochrony środowiska naturalnego” – powiedział Marcin Balicki Sweco Hydroprojekt Kraków.

W wypracowaniu rozwiązań, które zostaną wykorzystane podczas inwestycji uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i nadzór naukowy rezerwatu, w skład którego weszli specjaliści w dziedzinach ichtiologii, ornitologii i ekologii m.in. Uniwersytetu Śląskiego, i Polskiej Akademii Nauk.

„Rozwiązania, które udało się wspólnie wypracować, w maksymalnym stopniu zapewniają bezpieczeństwo niezwykle cennego zarówno dla Śląska jak i całej Polski obszaru, jakim jest rezerwat Łężczok” – powiedziała Jolanta Prażuch, regionalny konserwator przyrody.

Wyłonionym w przetargu wykonawcą projektu została firma ZM-B Sambud. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na czwarty kwartał 2012 r. Całkowity koszt projektu to 5,1 mln zł, czego 3,6 mln zł to dofinansowanie unijne.

Najstarsze pisemne wzmianki o tych terenach odnoszą się do gospodarki stawowej uprawianej przez miejscową ludność już w XIII wieku. Od 1258 aż do 1810 r. stawy były własnością zakonu cystersów, którzy rozwinęli gospodarkę rybacką. Uregulowali istniejące stawy i wykorzystali starorzecze Odry, tworząc system nowych sztucznych zbiorników regulujących obrzeża tej rzeki, budując na nich groble i śluzy.

Rezerwat Łężczok został utworzony w 1957 r. dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Już wcześniej, w 1922 r. szczególne walory przyrodnicze tych terenów spowodowały wpisanie ich do rejestru pomników przyrody.

Obszar Łężczoka rozciąga się na 409 hektarach (w tym powierzchnia leśna 144 ha, stawów 245 ha, łąk 7 ha, pozostałe części to drogi i groble) i należy do największych w Polsce. Kompleks ośmiu różnej wielkości stawów oddzielonych od siebie porośniętymi starodrzewem groblami, wplecionych w malowniczy krajobraz naturalnych lasów łęgowych, tworzy niepowtarzalną kompozycję.

źródło: przewodnik.onet.pl


Inne wpisy z danej kategorii: AktualnościWiadomości turystyczne

RSSKomentarze (0)

Trackback URL